Welkom

Welkom op de nieuwe site van KNBB district Veluwezoom.

Gebruik het menu aan de linkerzijde om te navigeren.
Hieronder zie je een lijst met de laatste 10 nieuwsberichten.

 

De laatste 10 nieuws berichten

Aangemaakt op Titel Tekst
zo, 09/05/2021 - 16:48 Einduitslag voorrondes PK Avondcompetitie 3e klasse 3banden

Afgelopen week zijn bij S&O PTT, West-Peter en Renkum de voorrondes voor de  3e klasse Driebanden gespeeld.

De finalisten zijn opgenomen in het bestand PK driebanden indeling en uitslagen 2021-2022 (via Menu --> PK Avond --> Driebanden)

 


 

di, 08/24/2021 - 22:00 Uitnodigingen voorrondes libre dames verstuurd + aanvulling PK kalender

Vanavond zijn de uitnodigingen voor de voorrondes voor libre dames verstuurd.

Daarnaast is de wedstrijdkalender aangevuld met de speeldata voor de poule voor driebanden groot bij de Grenspost en de districtsfinale libre, 2e klasse, eveneens bij de Grenspost


 

zo, 08/15/2021 - 15:45 Uitnodigingen voorrondes 3e en 2e klasse Driebanden verstuurd

De uitnodigingen voor de voorrondes van de 3e en 2e klasse Driebanden zijn inmiddels verstuurd.

Wanneer en waar deze voorrondes worden gespeeld kan je hier nazien.

 


 

zo, 08/08/2021 - 21:01 Poule-indelingen PK Avondcompetitie aangevuld met speeldata

Beste allemaal,

 

De overzichten met de poule-indelingen voor de PK Avondcompetitie zijn aangevuld met de concrete speeldata en de te maken caramboles.

Er ontbreken nog een paar speeldata, die worden z.s.m. toegevoegd.

 

Met vriendelijke groet,

Anneke Lindeman

PK leider Avondcompetitie


 

za, 07/24/2021 - 09:45 Programma competitie dag

Beste biljart collega’s van de dagcompetitie.

Jullie zullen misschien al gezien hebben dat de competitie en de bekerwedstrijden er al op staan.

Even een paar mededelingen;

  • De bekerwedstrijden worden op vaste weken gespeeld dus op de speeldagen van het thuis spelende team.
  • De bekerwedstrijden worden met 3 personen gespeeld.
  • Er zijn 42 inschrijvingen de 21 winnaars gaan over en de 11 beste verliezers.

De competitie bestaat uit 6 poules 3 van 3 man en 3 van 4 man.

Na de competitie spelen de 6 poule winnaars tegen elkaar met teams van 3 man voor het kampioenschap van het district Veluwezoom.

Zorg altijd dat je waar je ook speelt een uitslag formulier meekrijgt.

Anders kan ik niets doen als er onregelmatigheden zijn geweest.

Als er problemen zijn wat te maken heeft met een team en/of mutaties doorsturen met een e-mail naar dagcompetitieleiderveluwezoom@outlook.com en niet naar biljartpoint.

Heel veel succes allemaal.

Johan Hegh

vr, 07/23/2021 - 09:25 PK Avondcompetitie

De PK kalender en poule-indelingen voor de avondcompetitie zijn bekend. 

Ga in het menu naar PK Avond.

do, 07/22/2021 - 12:28 Indeling PK dagcompetitie

Het PK seizoen 2021-2022 staat weer voor de deur. Via de link kunt u zien wanneer u waar gaat spelen als u bent aangemeld door de wedstrijdleider  van uw vereniging.

Let op: het schema is weliswaar definitief, maar door uitval wegens ziekte of anderszins kan het zijn dat u toch onverhoopt op een andere locatie moet spelen.

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de wedstrijden krijgt u een uitnodiging, waarmee de locatie en de data definitief zijn.

Klik hier voor libre

Klik hier voor bandstoten

Klik hier voor driebanden

do, 03/11/2021 - 16:44 Einde seizoen 2020-2021

Beste bestuurders van bij het district Veluwezoom aangesloten biljartverenigingen en overige functionarissen, 

Het is voor veel mensen een moeilijk seizoen geweest, velen hebben partner, familieleden, vrienden of spelers van hun vereniging zien lijden onder de veeleisende ziekte. Anderen hebben door corona werk zien wegvallen en/of ingeteerd op hun reserves, alles vanwege de maatregelen die de overheid heeft moeten nemen. Wij wensen iedereen hiermee veel sterkte toe.
Anderen snakken naar verruiming van de mogelijkheden omdat er maar steeds één persoon op bezoek mag komen of door de avondklok er voor hen te weinig sociaal contact is. Ook het niet georganiseerd mogen sporten wordt door velen als zeer vervelend beschouwd.   

Ook onze biljartsport is getroffen. Er zijn intussen weer diverse persconferenties geweest, waarbij het duidelijk is dat we voorlopig nog niet kunnen biljarten. Als bestuur hebben we dan ook besloten om het seizoen 2020-2021 als beëindigd te beschouwen. We betreuren dit, maar er zijn geen mogelijkheden om een deel af te ronden. 

Hoe nu verder? Normaliter hebben we in april een wedstrijdleidersvergadering voor zowel de avond- als de dagcompetitie. Eind mei, begin juni is er dan een Algemene Leden Vergadering. Gelet op de mededelingen op 8 maart door de heren Rutte en De Jong, denken we dat het niet reëel is om te veronderstellen dat we in april wedstrijdleidersvergaderingen kunnen houden. We hopen dat dit eind mei/begin juni kan. Dit betekent dat de Algemene Leden Vergadering begin juli zal plaatsvinden. Mocht blijken dat de wedstrijdleidersvergaderingen eind mei/begin juni te optimistisch ingepland zijn, komen we in de problemen met de start van het seizoen 2021-2022. In dat geval zullen we zoveel mogelijk de regels volgen van het seizoen 2020-2021, duidelijkheid geven over wat er gaat gebeuren met de bereikte moyennes in competitie/pk en de diverse districtsreglementen aanpassen. Met name verduidelijkingen geven en u vervolgens per e-mail toestemming vragen om het seizoen 2021-2022 op die wijze te mogen gaan spelen.  

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten,
namens het districtsbestuur Veluwezoom, 

Gerrit Luiten
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl

za, 01/30/2021 - 09:54 Helaas opnieuw een droevig bericht

Afgelopen week heeft ons het droevige bericht bereikt dat John van der Ruit van biljartvereniging De Grenspost aan de gevolgen van Corona is overleden. 

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. 

Correspondentieadres:

Mw. Y. van der Ruit-Verbeek

Dunolaan 57

6869 VB  Heveadorp.

 

Het districtsbestuur wenst zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en zijn medebiljarters van de vereniging veel sterkte. 

wo, 12/30/2020 - 23:30 Bericht van het districtsbestuur

Goedemiddag bestuursleden en functionarissen van aangesloten verenigingen, 

Om te beginnen willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om u het allerbeste toe te wensen voor 2021. We hopen dat het nieuwe jaar, dat ons enerzijds hoop geeft vanwege de nieuwe vaccins, maar anderzijds zijn corona en andere ziekten nog steeds een groot gevaar voor ons welbevinden, leidt tot een jaar met minder teleurstellingen en verdriet. 

Misschien heeft u de berichtgeving gelezen vanuit de recent gehouden Algemene Ledenvergadering van de KNBB-vereniging Carambole (KVC), de vereniging waar wij als district onder vallen. In deze vergadering is meegedeeld dat het bestuur van de KVC besloten heeft dat de gewestelijke teamfinales, de Landsfinale, de gewestelijke PK-kampioenschappen en de Nationale Finales PK voor zowel de dag- als avondcompetitie niet meer worden gespeeld. Dit geldt ook voor de gewestelijke en nationale voorwedstrijden. Indien u dit gemist heeft volg dan de volgende link:https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-kvc-over-gewestelijknkslandsfinale 

Het bestuur van het district kan natuurlijk geen koffiedik kijken, maar kan zich niet zo goed voorstellen dat we in februari/maart/april nog steeds niet mogen biljarten in wedstrijdverband. De periode dat we onze competitie, beker en pk’s kunnen spelen is door het bovengenoemde besluit van de KVC aanzienlijk verruimd. Nu kunnen we in principe doorspelen tot in juni, we zijn niet afhankelijk van dat van gewestelijke en landelijke finales. In een periode van begin maart tot eind juni kunnen we de eerste helft van de competitie afmaken en wellicht een deel van de pk’s en de bekercompetitie. 

Als we weer mogen vergaderen zullen we als bestuur op 13 januari bijeenkomen, waar we plannen willen maken voor wat er mogelijk is als de horeca in februari, maart of april weer open mag. Iedere maand later zal betekenen dat er minder uitgespeeld kan worden. We zullen u eind januari/februari hier nader over informeren in de hoop dat niet voor het tweede seizoen alles als een nachtkaars uitgaat. Maar ook dan zullen we ons erbij neer moeten leggen, dan is het niet anders. Voorlopig houden we echter goede moed! 

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het KNBB-district Veluwezoom,
Gerrit Luiten