Welkom

Welkom op de nieuwe site van KNBB district Veluwezoom.

Gebruik het menu aan de linkerzijde om te navigeren.
Hieronder zie je een lijst met de laatste 10 nieuwsberichten.

 

De laatste 10 nieuws berichten

Aangemaakt op Titel Tekst
za, 07/24/2021 - 09:45 Programma competitie dag

Beste biljart collega’s van de dagcompetitie.

Jullie zullen misschien al gezien hebben dat de competitie en de bekerwedstrijden er al op staan.

Even een paar mededelingen;

  • De bekerwedstrijden worden op vaste weken gespeeld dus op de speeldagen van het thuis spelende team.
  • De bekerwedstrijden worden met 3 personen gespeeld.
  • Er zijn 42 inschrijvingen de 21 winnaars gaan over en de 11 beste verliezers.

De competitie bestaat uit 6 poules 3 van 3 man en 3 van 4 man.

Na de competitie spelen de 6 poule winnaars tegen elkaar met teams van 3 man voor het kampioenschap van het district Veluwezoom.

Zorg altijd dat je waar je ook speelt een uitslag formulier meekrijgt.

Anders kan ik niets doen als er onregelmatigheden zijn geweest.

Als er problemen zijn wat te maken heeft met een team en/of mutaties doorsturen met een e-mail naar dagcompetitieleiderveluwezoom@outlook.com en niet naar biljartpoint.

Heel veel succes allemaal.

Johan Hegh

vr, 07/23/2021 - 09:25 PK Avondcompetitie

De PK kalender en poule-indelingen voor de avondcompetitie zijn bekend. 

Ga in het menu naar PK Avond.

do, 07/22/2021 - 12:28 Indeling PK dagcompetitie

Het PK seizoen 2021-2022 staat weer voor de deur. Via de link kunt u zien wanneer u waar gaat spelen als u bent aangemeld door de wedstrijdleider  van uw vereniging.

Let op: het schema is weliswaar definitief, maar door uitval wegens ziekte of anderszins kan het zijn dat u toch onverhoopt op een andere locatie moet spelen.

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de wedstrijden krijgt u een uitnodiging, waarmee de locatie en de data definitief zijn.

Klik hier voor libre

Klik hier voor bandstoten

Klik hier voor driebanden

do, 03/11/2021 - 16:44 Einde seizoen 2020-2021

Beste bestuurders van bij het district Veluwezoom aangesloten biljartverenigingen en overige functionarissen, 

Het is voor veel mensen een moeilijk seizoen geweest, velen hebben partner, familieleden, vrienden of spelers van hun vereniging zien lijden onder de veeleisende ziekte. Anderen hebben door corona werk zien wegvallen en/of ingeteerd op hun reserves, alles vanwege de maatregelen die de overheid heeft moeten nemen. Wij wensen iedereen hiermee veel sterkte toe.
Anderen snakken naar verruiming van de mogelijkheden omdat er maar steeds één persoon op bezoek mag komen of door de avondklok er voor hen te weinig sociaal contact is. Ook het niet georganiseerd mogen sporten wordt door velen als zeer vervelend beschouwd.   

Ook onze biljartsport is getroffen. Er zijn intussen weer diverse persconferenties geweest, waarbij het duidelijk is dat we voorlopig nog niet kunnen biljarten. Als bestuur hebben we dan ook besloten om het seizoen 2020-2021 als beëindigd te beschouwen. We betreuren dit, maar er zijn geen mogelijkheden om een deel af te ronden. 

Hoe nu verder? Normaliter hebben we in april een wedstrijdleidersvergadering voor zowel de avond- als de dagcompetitie. Eind mei, begin juni is er dan een Algemene Leden Vergadering. Gelet op de mededelingen op 8 maart door de heren Rutte en De Jong, denken we dat het niet reëel is om te veronderstellen dat we in april wedstrijdleidersvergaderingen kunnen houden. We hopen dat dit eind mei/begin juni kan. Dit betekent dat de Algemene Leden Vergadering begin juli zal plaatsvinden. Mocht blijken dat de wedstrijdleidersvergaderingen eind mei/begin juni te optimistisch ingepland zijn, komen we in de problemen met de start van het seizoen 2021-2022. In dat geval zullen we zoveel mogelijk de regels volgen van het seizoen 2020-2021, duidelijkheid geven over wat er gaat gebeuren met de bereikte moyennes in competitie/pk en de diverse districtsreglementen aanpassen. Met name verduidelijkingen geven en u vervolgens per e-mail toestemming vragen om het seizoen 2021-2022 op die wijze te mogen gaan spelen.  

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten,
namens het districtsbestuur Veluwezoom, 

Gerrit Luiten
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl

za, 01/30/2021 - 09:54 Helaas opnieuw een droevig bericht

Afgelopen week heeft ons het droevige bericht bereikt dat John van der Ruit van biljartvereniging De Grenspost aan de gevolgen van Corona is overleden. 

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. 

Correspondentieadres:

Mw. Y. van der Ruit-Verbeek

Dunolaan 57

6869 VB  Heveadorp.

 

Het districtsbestuur wenst zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en zijn medebiljarters van de vereniging veel sterkte. 

wo, 12/30/2020 - 23:30 Bericht van het districtsbestuur

Goedemiddag bestuursleden en functionarissen van aangesloten verenigingen, 

Om te beginnen willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om u het allerbeste toe te wensen voor 2021. We hopen dat het nieuwe jaar, dat ons enerzijds hoop geeft vanwege de nieuwe vaccins, maar anderzijds zijn corona en andere ziekten nog steeds een groot gevaar voor ons welbevinden, leidt tot een jaar met minder teleurstellingen en verdriet. 

Misschien heeft u de berichtgeving gelezen vanuit de recent gehouden Algemene Ledenvergadering van de KNBB-vereniging Carambole (KVC), de vereniging waar wij als district onder vallen. In deze vergadering is meegedeeld dat het bestuur van de KVC besloten heeft dat de gewestelijke teamfinales, de Landsfinale, de gewestelijke PK-kampioenschappen en de Nationale Finales PK voor zowel de dag- als avondcompetitie niet meer worden gespeeld. Dit geldt ook voor de gewestelijke en nationale voorwedstrijden. Indien u dit gemist heeft volg dan de volgende link:https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-kvc-over-gewestelijknkslandsfinale 

Het bestuur van het district kan natuurlijk geen koffiedik kijken, maar kan zich niet zo goed voorstellen dat we in februari/maart/april nog steeds niet mogen biljarten in wedstrijdverband. De periode dat we onze competitie, beker en pk’s kunnen spelen is door het bovengenoemde besluit van de KVC aanzienlijk verruimd. Nu kunnen we in principe doorspelen tot in juni, we zijn niet afhankelijk van dat van gewestelijke en landelijke finales. In een periode van begin maart tot eind juni kunnen we de eerste helft van de competitie afmaken en wellicht een deel van de pk’s en de bekercompetitie. 

Als we weer mogen vergaderen zullen we als bestuur op 13 januari bijeenkomen, waar we plannen willen maken voor wat er mogelijk is als de horeca in februari, maart of april weer open mag. Iedere maand later zal betekenen dat er minder uitgespeeld kan worden. We zullen u eind januari/februari hier nader over informeren in de hoop dat niet voor het tweede seizoen alles als een nachtkaars uitgaat. Maar ook dan zullen we ons erbij neer moeten leggen, dan is het niet anders. Voorlopig houden we echter goede moed! 

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het KNBB-district Veluwezoom,
Gerrit Luiten

zo, 12/06/2020 - 14:26 Opnieuw een droevig bericht

Gisterenavond heeft ons het droevige bericht bereikt dat Frits Gielens van biljartvereniging Trots van Kluirendal en voorheen van biljartvereniging Rembrandt op vrijdag 4 december is overleden. 

Er is gelegenheid om afscheid van Frits te nemen op dinsdag 8 december van 19.30 tot 20.15 uur in het uitvaartcentrum Dela, Weg langs de begraafplaatsen 5 te Arnhem.

Het afscheid zal in kleine besloten kring plaatsvinden. 

Correspondentieadres: Veluwestraat 31, 6813 EB  Arnhem

Het districtsbestuur wenst zijn vrouw en zonen veel sterkte.

za, 11/28/2020 - 16:50 Droevig bericht

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Bart Kablau van biljartvereniging De Boerderij-Concordia, op woensdag 25 november plotseling is overleden. 

Er is gelegenheid om afscheid van Bart te nemen op dinsdag 1 december van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van uitvaartcentrum Monuta, Harderwijkerweg 5 in Dieren. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.   

Correspondentieadres: Kievitstraat 6, 6971 WZ  Brummen. 

Het districtsbestuur wenst zijn vrouw en kinderen veel sterkte.

 

 

vr, 11/06/2020 - 17:13 Coronamaatregelen kabinet d.d. 3 november 2020

E-mail aan: bestuursleden KNBB-district Veluwezoom

Van: Bestuur KNBB-district Veluwezoom

Onderwerp: Corona

Dinsdag 3 november jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen voor het bestrijden van de coronapandemie afgekondigd. Op basis van de verstrekte informatie heeft het bestuur de verwachting uitgesproken dat we niet voor 1 januari kunnen biljarten. Op donderdag 5 november heeft het bestuur van KNBB-vereniging Carambole (KVC) op de site van de KNBB meegedeeld dat zij besloten heeft om alle evenementen en wedstrijden tot 1 januari af te gelasten.

Uw leden benaderen de individuele bestuursleden met de vraag hoe het nu verder moet met competitie, pk’s en beker binnen ons district. Helaas kunnen wij geen koffiedik kijken, want we weten niet of we wel na 1 januari kunnen biljarten, dit blijft onzeker zolang het virus zo blijft rond woekeren.

Wij hopen volgend jaar weer met onze sport aan de gang te kunnen. De afgelopen maanden inhalen is niet mogelijk. Aangezien bijna al onze leden meedoen aan één of meerdere competities ligt in eerste instantie de prioriteit bij de competitie. Binnen het bestuur zijn we van mening dat de 2e helft van de competities geschrapt moet worden en dat zodra het weer mag de 1e helft van de competitie uitgespeeld wordt. Er zal geen herziening plaatsvinden in december. Doordat er al een aantal ronden gespeeld zijn ontstaat er wat ruimte, waarin we misschien iets met de pk’s kunnen doen. Dit wordt pas echt duidelijk, wanneer bekend is wanneer we onze competities en wedstrijden weer mogen hervatten. Een hervatting op 1 januari geeft meer ruimte voor pk’s dan op 1 februari.

Aan de bekercompetitie geven we een wat lagere prioriteit, deze kan ook na april gespeeld worden.

Bovengenoemde overwegingen gelden zowel voor de avond- als de dagcompetitie. Zodra we meer weten zullen we u informeren en daarover mededeling doen op onze site  www.knbb-veluwezoom.nl.
We adviseren u en uw leden de site regelmatig te raadplegen.

Ik hoop dat we u hiermee naar tevredenheid hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van het district Veluwezoom,

Gerrit Luiten    

 

wo, 10/14/2020 - 11:26 Gevolgen van de Coranamaatregelen van het kabinet d.d. 13 oktober 2020

Twee weken geleden hebben we u moeten meedelen dat op basis van de besluiten van het kabinet, waarover gecommuniceerd is in de persconferentie van 29 september jl., het bestuur van het district besloten had om de avondcompetitie tijdelijk stil te leggen. Tevens hebben we u meegedeeld dat persoonlijke avondkampioenschappen met enkele aanpassingen gecontinueerd zouden worden. Voor competitie dag, Bekercompetitie dag en PK dag waren geen beperkende maatregelen noodzakelijk.

Op 12 oktober jl. is het bestuur bijeengeweest en hebben wij naar mogelijkheden gezocht om de avondcompetitie te kunnen voortzetten en de bekercompetitie (avond) te starten. Uiteindelijk hebben we besloten om de lengte van de partijen in te korten tot 75% van de te maken caramboles. Deze resultaten zouden normaal ingevoerd kunnen worden in Biljartpoint, waarna de competitieleider deze handmatig zou aanpassen naar partijen met de normale lengte. De competitieleider zou hierover gaan communiceren naar de verenigingen en de teamleiders. 

Helaas is er op 13 oktober wederom een persconferentie geweest en daarin heeft het kabinet meegedeeld dat de maatregelen zoals die op 29 september zijn ingevoerd onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Het kabinet heeft daarom besloten om met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00 uur onder andere de gehele horeca voor een periode van 4 weken te sluiten en ook de amateursportwedstrijden voor een periode van weken stil te leggen.

Dit betekent dat wij als bestuur genoodzaakt zijn om alle competities (districtscompetitie, bekercompetitie en PK's) voor zowel de avond als de dag tijdelijk stil te leggen. De competities worden stilgelegd met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00. Na 2 weken zal geëvalueerd worden of een verlenging noodzakelijk is. Het bestuur gaat er vooralsnog van uit dat een verlenging noodzakelijk is. Zodra er weer een verruiming toegestaan wordt zullen we u nader informeren.

Wij vinden het spijtig dat het kabinet deze besluiten heeft moeten nemen en hopen dat er spoedig weer een verruiming van de mogelijkheden wordt toegestaan. 

Het is echter niet voor niets dat dit besloten is en wij raden iedereen aan zich strikt aan de regels te houden. Ook wensen wij iedereen die te maken heeft met de nare gevolgen, of nog erger, met de ziekte zelf, heel veel sterkte toe.

Met vriendelijke groeten

Gerrit Luiten  
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl