Welkom

Welkom op de nieuwe site van KNBB district Veluwezoom.

Gebruik het menu aan de linkerzijde om te navigeren.
Hieronder zie je een lijst met de laatste 10 nieuwsberichten.

 

De laatste 10 nieuws berichten

Aangemaakt op Titel Tekst
zo, 08/07/2022 - 09:51 Poule-indelingen PK's Dag en Avond nu op de site

De poule-indelingen voor de PK-Dag stonden al een tijdje op de pagina. Sinds gisterenavond staan nu ook de poule-indelingen voor de PK-Avond en de wedstrijdkalender er op.

Ga via het het menu (hoofdnavigatie) naar PK Dag of PK Avond als je wilt zien wanneer je moet spelen. 

ma, 06/06/2022 - 09:54 Uitslag enquête wel/niet spelen met intervallen

Hierbij de uitslag van de enquête over het wel/niet spelen met intervallen tijdens PK wedstrijden.

Kort gezegd komt het er op neer, dat bij alle spelsoorten in de 3e en 4e klasse en in de 1e klasse driebanden groot, de intervallen blijven bestaan en dat vanaf de 2e klasse voortaan (weer) gespeeld  gaat worden met vaste aantallen. Daarnaast zijn er beurtenlimieten ingesteld.

Hieronder even alles op een rijtje.

Spelsoort en klasse

Vaste aantallen of intervallen

Moyennegrenzen

Beurtenlimiet

4e klasse libre

Intervallen

0.000 – 1.400

60

3e klasse libre

Intervallen

1.400 – 2.400

40

2e klasse libre

Vast 90 caramboles

2.400 – 4.000

40

1e klasse libre

Vast 125 caramboles

4.000 – 7.000

40

Hoofdklasse libre

Vast 160 caramboles

7.000 – 11.000

30

3e klasse driebanden klein

Intervallen

0.001 – 0.360

60

2e klasse driebanden klein

Vast 20 caramboles

0.360 – 0.520

60

1e klasse driebanden klein

Vast 30 caramboles

0.520 – 0.760

60

Hoofdklasse driebanden klein

Vast 40 caramboles

0.760 – 1.100

60

Extra klasse driebanden klein

Vast 50 caramboles

1.100 en hoger

60

3e klasse bandstoten

Intervallen

0.001 – 1.000

50

2e klasse bandstoten

Vast 40 caramboles

1.000 – 1.500

50

1e klasse bandstoten

Vast 55 caramboles

1.500 – 2.500

50

Hoofdklasse bandstoten

Vast 75 caramboles

2.500 – 4.000

40

1e klasse driebanden groot

Intervallen

0.200 – 0.440

60

Overgangsklasse driebanden groot

Vast 25 caramboles

0.440 – 0.640

60

wo, 02/16/2022 - 11:34 Aanpassing competitie B2, C2, C3 en C4

Het is onze wedstrijdleider gelukt nu reeds de competitie aan te passen en te verwerken op Biljartpoint.

Alle aanpassingen zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groeten,
Gerrit Luiten

zo, 02/13/2022 - 11:42 Aanpassing besluitvorming verloop competitie.

E-mail aan alle bestuurders en functionarissen van verenigingen en teamleiders.

Op 26 januari heb ik jullie een e-mail gestuurd in vervolg op de persconferentie van 25 januari. In deze e-mail hebben wij jullie meegedeeld op welke wijze wij de diverse competities wilden voortzetten.

Velen van jullie waren teleurgesteld over de zeer beperkte speelmogelijkheden. Deze waren beperkt omdat wij uitgingen van gewestelijke teamfinales eind april, begin mei en landsfinales in juni. Intussen is er ook een nieuwsbrief verschenen vanuit de KNBB Vereniging Carambole waarin meegedeeld werd dat de Landsfinale uitgesteld werd tot begin juli 2022. De uitslagen van de Gewestelijke Teamfinales moeten uiterlijk 10 juni bekend zijn en vóór 16 mei moeten de teams bekend zijn die de Gewestelijke Teamfinales gaan spelen.  Ook werd meegedeeld dat o.a. de pk-wedstrijden Bandstoten geannuleerd zouden worden.

Door deze verruiming en ook lettend op de teleurstelling van diverse verenigingen, teams, spelers en lokaliteithouders hebben wij als bestuur op 11 februari jl. wederom de koppen bij elkaar gestoken. Het bestuur gaat ervan uit dat er komende dinsdag een grote verruiming komt met betrekking tot de coronamaatregelen, waarbij horeca e.d. weer minimaal tot 24.00 (maar wellicht 01.00) uur open mag blijven. Op basis daarvan hebben wij de besluiten van 26 januari aangepast. De oorspronkelijke besluiten staan hieronder en de wijzigingen zijn geel gemarkeerd.

 • Avondcompetitie. De oorspronkelijke competitie van de klassen B2, C2, C3 en C4 wordt met ingang van 21 februari a.s. verder gespeeld. Nadat de 1e helft afgewerkt is wordt er een start gemaakt met de 2e helft van de competitie. Er komt geen herziening. Eind april/begin mei wordt er een streep onder de competitie gezet. Op 16 mei moeten de kampioensteams opgegeven zijn bij het gewest. In de C3 moet in ieder geval nog een beslissingswedstrijd(en) gespeeld worden. Wellicht dat er in de andere klassen ook nog een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden, omdat er bij de kanshebbers teams zijn die een partij minder hebben gespeeld. Dit zal beoordeeld worden door de wedstrijdleider. De competitie verschijnt in de aangepaste vorm op de site van Biljartpoint. De geplande 1e ronde kan gewoon gespeeld worden.
 • Avondcompetitie. De competitie van de klassen A, B1 en C1 wordt door andere districten georganiseerd, wij spelen als gast mee en passen ons als gast aan. 
 • Avondbekercompetitie. De competitie van de klassen B2, C2, C3 en C4 wordt voorlopig nog opgeschort tot na afronding competitie en misschien wel geheel stilgelegd. 
 • Avond-PK. De wedstrijdleider PK Anneke Lindeman gaat na dit weekend de resterende voorwedstrijden en districtsfinales plannen. De spelers en de locaties worden hierover door haar geïnformeerd. Met de voorwedstrijden zal rekening gehouden moeten worden dat er per avond slechts een beperkt aantal wedstrijden gespeeld kunnen worden. Om 22.00 uur moeten in principe de wedstrijden klaar zijn.  De spelers die meedoen aan de voorronden van pk-bandstoten weten dat er geen Gewestelijke en Nationale Finales komen.
 • Dagcompetitie. In de week van 7 februari a.s. wordt de dagcompetitie voortgezet. Het rooster wat nu op Biljartpoint staat wordt door de competitieleider Johan Hegh aangepast. Let dus goed op het nieuwe rooster van volgende week. Het huidige rooster vervalt. Na afloop van de competitie moet de districtsteamfinale gespeeld worden in Gelre. De 6 poulewinnaars vechten hierbij om het districtskampioenschap. Dit gebeurt in teams van 3 man, waarbij gerouleerd mag worden.
 • Dagbekercompetitie. De wedstrijden hiervan zullen pas in mei/juni gespeeld worden, een en ander is afhankelijk van competitie en pk’s.  
 • Dag-pk. De wedstrijden die tot nu toe stilgelegd waren, worden  zo snel mogelijk ingehaald. De spelers en de locaties worden hierover geïnformeerd door de wedstrijdleider pk George van Gorkum. 

We hopen dat bovenstaande verruiming van speelmogelijkheden tegemoetkomt aan de wensen binnen het district.

We wensen een ieder een prettige en succesvolle voortzetting van het seizoen.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het KNBB-district Veluwezoom,
Gerrit Luiten

 

wo, 02/02/2022 - 09:26 Mededelingen van de competitiewedstrijdleiders

Met betrekking tot de competities zijn de volgende zaken afgesproken:

 • De tweede helft van de avondcompetitie komt te vervallen;
 • De eerste helft van de avondcompetitie wordt uitgespeeld na verruiming van de openingstijden van de horeca;
 • We verwachten dat in de tweede helft van februari de horeca na 22.00 uur open mag blijven. De roosters van de avondcompetitie en de libre bekeravondcompetitie zijn inmiddels op Biljartpoint aangepast;
 • De overige avondcompetities (driebandenbeker en dames libre (C5)) worden op een later moment geplaatst;
 • De dagcompetitie gaat op 7 februari van start, er wordt een volledige competitie gespeeld. Het programma staat op Biljartpoint;
 • De dagbekercompetite voor het seizoen 2021/2022 is uitgesteld.
 • Er vinden geen herzieningen plaats gedurende het competitieseizoen 2021/2022.

We wensen jullie veel speelplezier.

zo, 12/05/2021 - 13:03 Herziening besluit district Veluwezoom d.d. 29-11-2021

Aan alle bestuursleden en functionarissen van verenigingen aangesloten bij het district Veluwezoom 

Maandag 29 november jl. zond ik u de e-mail met de volgende tekst: 

In vervolg op de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole (KVC) heeft het bestuur van KVC nog verder overlegd. Dit heeft geleid tot het volgende besluit van hen: 

Afgelopen zaterdag is in de ALV van KVC uitvoerig gediscussieerd over de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl.  Uit de discussies kwam de uitdrukkelijke wens naar voren, dat alle doelgroepen hetzelfde behandeld worden. Het bestuur heeft direct na afloop van de vergadering haar eerder genomen besluit nogmaals overwogen en heeft reden gezien om die als volgt bij te stellen: 

Alle competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, komen stil te liggen voor de duur van de door de overheid gestelde periode, dus minimaal tot 19 december, zonder uitzondering.  

Het bestuur van het district Veluwezoom betreurt het dat er gisteren andere informatie naar u is gestuurd, maar ziet zich genoodzaakt om dit besluit loyaal uit te voeren. 

Einde bericht van 29 november jl.

Het bestuur van het district was het niet eens met het bovenstaande besluit van KVC. Wij waren het niet eens met dit besluit omdat het enerzijds buiten de ALV om genomen werd, anderzijds waren we van mening dat dit de verantwoordelijkheid is van het district. Ook vernamen we tenslotte nogal wat teleurstelling vanuit onze spelers. Het bestuur heeft vervolgens gisteren de andere 32 districten aangeschreven en onze bezwaren uiteengezet. Deze e-mail heeft thans 4 reacties opgeleverd, 2 waren het niet (helemaal) eens met onze stellingen en 2 waren het er volledig mee eens, waarvan 1 district zelfs alles wat op de dag gespeeld kan worden ook op de dag laat spelen. Definitieve besluitvorming over onze bezwaren zal nog wel de nodige tijd vragen.

Deze eerste reacties waren voor ons aanleiding om het besluit van afgelopen maandag opnieuw te bezien. In tegenstelling tot mijn e-mail van 29 november jl. deel ik u dan ook mede dat we in de komende 2 weken alle PK-voorrondes en PK-finales van de dagcompetitie zoals gepland gaan spelen. Hoe we de gemiste dagcompetitiewedstrijden gaan inhalen laten we u in de komende weken weten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groeten,
Gerrit Luiten  
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl

ma, 11/29/2021 - 12:58 Aanvullende coronamaatregelen op bericht van 28 november 2021

Beste bestuursleden en overige functionarissen van verenigingen,

In vervolg op de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Verennging Carambole (KVC) heeft het bestuur van KVC nog verder overlegd. Dit heeft geleid tot het volgende besluit van hen:

Afgelopen zaterdag is in de ALV van KVC uitvoerig gediscussieerd over de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl. 

Uit de discussies kwam de uitdrukkelijke wens naar voren, dat alle doelgroepen hetzelfde behandeld worden.

Het bestuur heeft direct na afloop van de vergadering haar eerder genomen besluit nogmaals overwogen en heeft reden gezien om die als volgt bij te stellen: 

 Alle competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, komen stil te liggen voor de duur van de door de overheid gestelde periode, dus minimaal tot 19 december, zonder uitzondering. 

Het bestuur van het district Veluwezoom betreurt het dat er gisteren andere informatie naar u is gestuurd, maar ziet zich genoodzaakt om dit besluit loyaal uit te voeren.

​Met vriendelijke groetenGerrit Luiten  
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl

zo, 11/28/2021 - 18:25 Nieuwe coronamaatregelen m.i.v. 28-11-2021 17.00 uur

Goedemiddag biljartvrienden, bestuursleden en functionarissen van verenigingen en teamleiders,

Helaas moet het bestuur van het district Veluwezoom zich weer tot u wenden om u mee te delen dat we genoodzaakt zijn om op basis van de maatregelen die op vrijdagavond 26 november door het kabinet zijn afgekondigd, aanpassingen te doen in de tijdelijke maatregelen van 13 november. We doen dit rekening houdend met de besluiten van de KNBB. Voor info vanuit de KNBB verwijzen we naar:
https://www.knbb.nl/coronavirus 

Onze maatregelen zijn de volgende:  

 • Met ingang van 13 november 2021 om 18.00 uur werd de avondcompetitie tijdelijk stilgelegd. Vooralsnog is dit nu beperkt tot een periode tot 18 december a.s. Of deze periode verlengd gaat worden is op dit moment niet te zeggen.   
 • Het bestuur heeft besloten om gedurende het seizoen 2021-2022 slechts een halve competitie te spelen. We verwachten dat eind januari/begin februari de avondcompetitie weer opgestart kan worden. Hoe precies is op dit moment nog niet bekend, uitgangspunt is dat er dan voldoende ruimte is voor bekercompetities en persoonlijke kampioenschappen. Hierbij kijken we enerzijds naar de aanwijzingen die we krijgen van de KNBB-Vereniging Carambole en anderzijds naar de besluiten die we hierover in onze bestuursvergadering van 26 november genomen hebben.  
 • Met betrekking tot alle avondcompetities (competitie, beker en pk) heeft het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole (KVC) besloten om alles met ingang van zondag 28 november 2021 17.00 uur op te schorten tot in ieder geval 18 december a.s. 
 • Met betrekking tot de competitie dag, bekercompetitie dag en (voorronden) PK-dag zijn er in principe geen maatregelen noodzakelijk. Hooguit moeten in bepaalde poules de wedstrijden met een half uurtje vervroegd worden. Wellicht is het noodzakelijk om een aantal wedstrijden van een thuiswedstrijd te veranderen in een uitwedstrijd als een bepaalde lokaalhouder de openingsuren te beperkt vindt om de locatie te verwarmen e.d. Mocht er locaties tijdelijk dichtgaan dan verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de dagcompetitieleider Johan Hegh, dagcompetitieleiderveluwezoom@outlook.com en aan de bezoekende teams. 
 • Omdat we in het verleden hebben gekozen als district om de moyennes van de avond- en de dagcompetitie gelijk te houden is er besloten om in december geen moyenneherziening plaats te laten vinden. Dit seizoen doen we dit enkel aan het eind van de competitie.   

We hopen dat de maatregelen snel opgeheven kunnen worden en we zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wilt u uw leden informeren over bovenstaande voorlopige besluiten?

Uiteraard hopen we dat u en de uwen, maar ook uw verenigingsgenoten gevrijwaard blijven van een besmetting van deze zeer vervelende ziekte. Blijf in ieder geval voorzichtig!

We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur,  

Gerrit Luiten  
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl

di, 11/23/2021 - 07:59 Districtskampioen 4e klasse libre bekend

Afgelopen weekend is bij S&O PTT de districtsfinale van de 4e klasse libre gespeeld.

Winnaar en districtskampioen is geworden Ben Lamberts van BV De Rhedense Leeuw

 

Van harte gefeliciteerd Ben!

 

Samen met Hennie Bouwman van S&O PTT heeft hij daarmee een plaats in de gewestelijke finale veroverd.

Deze finale wordt (vooralsnog) gehouden van 14 t/m 16 januari in het district 's-Hertogenbosch.

De 3e en laatste podiumplaats was voor Wim de Vet, eveneens van S&O PTT.

 

De andere plaatsen zijn als volgt verdeeld:

4e plaats: Geurt van der Meiden van West-Arnhem

5e plaats: Willem Berendsen jr. van West -Peter

6e plaats: Theo Camps van Petersberg


 

di, 11/23/2021 - 07:53 gewestelijke voorronde hoofdklasse 3banden klein

Afgelopen weekend is er bij Biljartcentrum Snelpost een voorronde voor de gewestelijke finale voor de hoofdklasse driebanden klein gespeeld.

Deelnemers uit ons district waren, Robert Aaldering, Nico van den Borden, Arno Klaassen en John van Kleef. 

Na 4 wedstrijden zijn de plaatsen als volgt verdeeld:

1. Nico van den Borden

2. Arno Klaassen

3. John van KLeef

4. Robert Aaldering

In totaal zijn er 12 man in de race voor de 8 plaatsen in de gewestelijke finale.

De twee andere poules moeten nog gespeeld worden, dus het is nog even afwachten wie zich geplaatst heeft.

De gewestelijke finale staat gepland van 17 t/m 19 december bij Biljartcentrum Snelpost, maar het is nog even afwachten of deze door kan gaan.