Vacatures

Aan: de besturen van de Verenigingen
Van: District bestuur Veluwezoom
Betreft: Vacatures

Arnhem, 27 oktober 2022

Geachte besturen van de verenigingen,

Johan Hegh heeft na een discussie over kledingvoorschriften besloten om te stoppen met het wedstrijdleiderschap voor de avondcompetitie. Het mag duidelijk zijn dat er kledingvoorschriften zijn en dat spelers en teams zich hieraan dienen te houden. Het betekent wel dat we als district een groot probleem hebben. Het bestuur roept daarom eenieder op om toch wat verdraagzamer naar elkaar te zijn. Anders vreest zij dat er steeds minder vrijwilligers zijn die taken op zich willen nemen. Maar als district hebben we nu wel een groot probleem, want een competitie zonder wedstrijdleider kan niet. Op de korte termijn zijn we heel erg dringend op zoek naar een wedstrijdleider voor de avondcompetitie. Hij/zij organiseert namens het bestuur de competitie van de A-competitie voor zowel het district Veluwezoom als Nijmegen en de B2, C2, C3, C4 en de vrouwencompetitie voor het district Veluwezoom en de bekercompetitie voor zowel libre als driebanden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de secretaris van het district (Secr.Veluwezoom2018@outlook.com).

Daarnaast is het districtsbestuur dringend op zoek naar mensen die opgeleid willen worden tot arbiter. Wij zoeken hiervoor biljarters die het leuk vinden om wedstrijden van diverse spelsoorten te leiden. Middels een training van een aantal dagdelen worden zij opgeleid. Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Ron Lieferink 06 445 22 235. Wil je opgeleid worden dan kan dit ook bij Ron gemeld worden (agdvveluwezoom@gmail.com).

Tenslotte, maar niet minder belangrijk, zijn we op zoek naar een penningmeester. Tot de taken behoren het innen van contributies en het incidenteel innen van administratieve heffingen, daarnaast het verzorgen van alle betalingen aan derden, verenigingen, arbiters en overige vrijwilligers die op basis van het declaratiereglement iets mogen declareren. Naar deze functionaris zijn we al vier jaar op zoek, maar helaas nog steeds niemand gevonden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Gerrit Luiten 06 203 98 666 of voorzitter-veluwezoom@outlook.com

Ook willen we aandacht vragen voor het volgende: Helaas komt het voor dat er wel eens iets gezegd moet worden over regelgeving en dergelijke. Individuele leden, verenigingen of leden van het districtsbestuur kiezen soms voor een toonzetting die bij de ander verkeerd valt. Dat is jammer want we biljarten voor ons plezier, we doen het zeker ook om te winnen en we willen toch wat beter worden in het spelletje. En als de toonzetting verkeerd valt dan is de sfeer meestal wat aangetast of spelers besluiten om de wedstrijd niet af te maken of zelfs dat een bestuurslid van een vereniging of van het districtsbestuur besluit om zijn functie neer te leggen. Het districtsbestuur betreurt dit. Helemaal betreurt het districtsbestuur dat vrijwilligers stoppen met de taken die zij vrijwillig op zich genomen hebben. Het districtsbestuur zal er altijd naar streven dat vrijwilligers gesteund en gerespecteerd dienen te worden en in het uiterste geval ook maatregelen nemen. Vrijwilligers moeten hun werk met plezier en zonder frustratie kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Luiten                                                                                                    Bennie Cooper
Voorzitter                                                                                                          Secretaris

PS. Anneke Lindeman heeft aangeboden om tijdelijk de functie van wedstrijdleider avondcompetitie op zich te nemen, om zo de continuïteit van de competitie te waarborgen. Wij rekenen erop dat we de nieuwe wedstrijdleider voor de avondcompetitie aan u kunnen voorstellen op de eerstkomende wedstrijdleidersvergadering en dat hij/zij zich in heeft kunnen werken in de tussenliggende tijd.