Commissies

PK-commissie avond:

  • vacant, tevens bstuurslid
  • Herman Bouman
  • Rob Spee


PK-commissie dag:

  • George van Gorkum, tevens bestuurslid
  • Yvonne van der Zee


AGDV

  • Co√∂rdinator: Ron Lieferink