Aanpassing besluitvorming verloop competitie.

E-mail aan alle bestuurders en functionarissen van verenigingen en teamleiders.

Op 26 januari heb ik jullie een e-mail gestuurd in vervolg op de persconferentie van 25 januari. In deze e-mail hebben wij jullie meegedeeld op welke wijze wij de diverse competities wilden voortzetten.

Velen van jullie waren teleurgesteld over de zeer beperkte speelmogelijkheden. Deze waren beperkt omdat wij uitgingen van gewestelijke teamfinales eind april, begin mei en landsfinales in juni. Intussen is er ook een nieuwsbrief verschenen vanuit de KNBB Vereniging Carambole waarin meegedeeld werd dat de Landsfinale uitgesteld werd tot begin juli 2022. De uitslagen van de Gewestelijke Teamfinales moeten uiterlijk 10 juni bekend zijn en vóór 16 mei moeten de teams bekend zijn die de Gewestelijke Teamfinales gaan spelen.  Ook werd meegedeeld dat o.a. de pk-wedstrijden Bandstoten geannuleerd zouden worden.

Door deze verruiming en ook lettend op de teleurstelling van diverse verenigingen, teams, spelers en lokaliteithouders hebben wij als bestuur op 11 februari jl. wederom de koppen bij elkaar gestoken. Het bestuur gaat ervan uit dat er komende dinsdag een grote verruiming komt met betrekking tot de coronamaatregelen, waarbij horeca e.d. weer minimaal tot 24.00 (maar wellicht 01.00) uur open mag blijven. Op basis daarvan hebben wij de besluiten van 26 januari aangepast. De oorspronkelijke besluiten staan hieronder en de wijzigingen zijn geel gemarkeerd.

  • Avondcompetitie. De oorspronkelijke competitie van de klassen B2, C2, C3 en C4 wordt met ingang van 21 februari a.s. verder gespeeld. Nadat de 1e helft afgewerkt is wordt er een start gemaakt met de 2e helft van de competitie. Er komt geen herziening. Eind april/begin mei wordt er een streep onder de competitie gezet. Op 16 mei moeten de kampioensteams opgegeven zijn bij het gewest. In de C3 moet in ieder geval nog een beslissingswedstrijd(en) gespeeld worden. Wellicht dat er in de andere klassen ook nog een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden, omdat er bij de kanshebbers teams zijn die een partij minder hebben gespeeld. Dit zal beoordeeld worden door de wedstrijdleider. De competitie verschijnt in de aangepaste vorm op de site van Biljartpoint. De geplande 1e ronde kan gewoon gespeeld worden.
  • Avondcompetitie. De competitie van de klassen A, B1 en C1 wordt door andere districten georganiseerd, wij spelen als gast mee en passen ons als gast aan. 
  • Avondbekercompetitie. De competitie van de klassen B2, C2, C3 en C4 wordt voorlopig nog opgeschort tot na afronding competitie en misschien wel geheel stilgelegd. 
  • Avond-PK. De wedstrijdleider PK Anneke Lindeman gaat na dit weekend de resterende voorwedstrijden en districtsfinales plannen. De spelers en de locaties worden hierover door haar geïnformeerd. Met de voorwedstrijden zal rekening gehouden moeten worden dat er per avond slechts een beperkt aantal wedstrijden gespeeld kunnen worden. Om 22.00 uur moeten in principe de wedstrijden klaar zijn.  De spelers die meedoen aan de voorronden van pk-bandstoten weten dat er geen Gewestelijke en Nationale Finales komen.
  • Dagcompetitie. In de week van 7 februari a.s. wordt de dagcompetitie voortgezet. Het rooster wat nu op Biljartpoint staat wordt door de competitieleider Johan Hegh aangepast. Let dus goed op het nieuwe rooster van volgende week. Het huidige rooster vervalt. Na afloop van de competitie moet de districtsteamfinale gespeeld worden in Gelre. De 6 poulewinnaars vechten hierbij om het districtskampioenschap. Dit gebeurt in teams van 3 man, waarbij gerouleerd mag worden.
  • Dagbekercompetitie. De wedstrijden hiervan zullen pas in mei/juni gespeeld worden, een en ander is afhankelijk van competitie en pk’s.  
  • Dag-pk. De wedstrijden die tot nu toe stilgelegd waren, worden  zo snel mogelijk ingehaald. De spelers en de locaties worden hierover geïnformeerd door de wedstrijdleider pk George van Gorkum. 

We hopen dat bovenstaande verruiming van speelmogelijkheden tegemoetkomt aan de wensen binnen het district.

We wensen een ieder een prettige en succesvolle voortzetting van het seizoen.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het KNBB-district Veluwezoom,
Gerrit Luiten