Herziening besluit district Veluwezoom d.d. 29-11-2021

Aan alle bestuursleden en functionarissen van verenigingen aangesloten bij het district Veluwezoom 

Maandag 29 november jl. zond ik u de e-mail met de volgende tekst: 

In vervolg op de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole (KVC) heeft het bestuur van KVC nog verder overlegd. Dit heeft geleid tot het volgende besluit van hen: 

Afgelopen zaterdag is in de ALV van KVC uitvoerig gediscussieerd over de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl.  Uit de discussies kwam de uitdrukkelijke wens naar voren, dat alle doelgroepen hetzelfde behandeld worden. Het bestuur heeft direct na afloop van de vergadering haar eerder genomen besluit nogmaals overwogen en heeft reden gezien om die als volgt bij te stellen: 

Alle competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, komen stil te liggen voor de duur van de door de overheid gestelde periode, dus minimaal tot 19 december, zonder uitzondering.  

Het bestuur van het district Veluwezoom betreurt het dat er gisteren andere informatie naar u is gestuurd, maar ziet zich genoodzaakt om dit besluit loyaal uit te voeren. 

Einde bericht van 29 november jl.

Het bestuur van het district was het niet eens met het bovenstaande besluit van KVC. Wij waren het niet eens met dit besluit omdat het enerzijds buiten de ALV om genomen werd, anderzijds waren we van mening dat dit de verantwoordelijkheid is van het district. Ook vernamen we tenslotte nogal wat teleurstelling vanuit onze spelers. Het bestuur heeft vervolgens gisteren de andere 32 districten aangeschreven en onze bezwaren uiteengezet. Deze e-mail heeft thans 4 reacties opgeleverd, 2 waren het niet (helemaal) eens met onze stellingen en 2 waren het er volledig mee eens, waarvan 1 district zelfs alles wat op de dag gespeeld kan worden ook op de dag laat spelen. Definitieve besluitvorming over onze bezwaren zal nog wel de nodige tijd vragen.

Deze eerste reacties waren voor ons aanleiding om het besluit van afgelopen maandag opnieuw te bezien. In tegenstelling tot mijn e-mail van 29 november jl. deel ik u dan ook mede dat we in de komende 2 weken alle PK-voorrondes en PK-finales van de dagcompetitie zoals gepland gaan spelen. Hoe we de gemiste dagcompetitiewedstrijden gaan inhalen laten we u in de komende weken weten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groeten,
Gerrit Luiten  
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl