Nieuwe coronamaatregelen m.i.v. 28-11-2021 17.00 uur

Goedemiddag biljartvrienden, bestuursleden en functionarissen van verenigingen en teamleiders,

Helaas moet het bestuur van het district Veluwezoom zich weer tot u wenden om u mee te delen dat we genoodzaakt zijn om op basis van de maatregelen die op vrijdagavond 26 november door het kabinet zijn afgekondigd, aanpassingen te doen in de tijdelijke maatregelen van 13 november. We doen dit rekening houdend met de besluiten van de KNBB. Voor info vanuit de KNBB verwijzen we naar:
https://www.knbb.nl/coronavirus 

Onze maatregelen zijn de volgende:  

  • Met ingang van 13 november 2021 om 18.00 uur werd de avondcompetitie tijdelijk stilgelegd. Vooralsnog is dit nu beperkt tot een periode tot 18 december a.s. Of deze periode verlengd gaat worden is op dit moment niet te zeggen.   
  • Het bestuur heeft besloten om gedurende het seizoen 2021-2022 slechts een halve competitie te spelen. We verwachten dat eind januari/begin februari de avondcompetitie weer opgestart kan worden. Hoe precies is op dit moment nog niet bekend, uitgangspunt is dat er dan voldoende ruimte is voor bekercompetities en persoonlijke kampioenschappen. Hierbij kijken we enerzijds naar de aanwijzingen die we krijgen van de KNBB-Vereniging Carambole en anderzijds naar de besluiten die we hierover in onze bestuursvergadering van 26 november genomen hebben.  
  • Met betrekking tot alle avondcompetities (competitie, beker en pk) heeft het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole (KVC) besloten om alles met ingang van zondag 28 november 2021 17.00 uur op te schorten tot in ieder geval 18 december a.s. 
  • Met betrekking tot de competitie dag, bekercompetitie dag en (voorronden) PK-dag zijn er in principe geen maatregelen noodzakelijk. Hooguit moeten in bepaalde poules de wedstrijden met een half uurtje vervroegd worden. Wellicht is het noodzakelijk om een aantal wedstrijden van een thuiswedstrijd te veranderen in een uitwedstrijd als een bepaalde lokaalhouder de openingsuren te beperkt vindt om de locatie te verwarmen e.d. Mocht er locaties tijdelijk dichtgaan dan verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de dagcompetitieleider Johan Hegh, dagcompetitieleiderveluwezoom@outlook.com en aan de bezoekende teams. 
  • Omdat we in het verleden hebben gekozen als district om de moyennes van de avond- en de dagcompetitie gelijk te houden is er besloten om in december geen moyenneherziening plaats te laten vinden. Dit seizoen doen we dit enkel aan het eind van de competitie.   

We hopen dat de maatregelen snel opgeheven kunnen worden en we zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wilt u uw leden informeren over bovenstaande voorlopige besluiten?

Uiteraard hopen we dat u en de uwen, maar ook uw verenigingsgenoten gevrijwaard blijven van een besmetting van deze zeer vervelende ziekte. Blijf in ieder geval voorzichtig!

We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur,  

Gerrit Luiten  
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl