Coronamaatregelen 12-11-2021

Goedemorgen biljartvrienden, 

Helaas moet het bestuur van het district Veluwezoom zich weer tot u wenden om u mee te delen dat we genoodzaakt zijn om op basis van de maatregelen die gisteren door het kabinet zijn afgekondigd in te grijpen in de diverse competities. We doen dit vooruitlopend op eventuele besluiten van de KNBB. Voor info vanuit de KNBB verwijzen we naar: https://www.knbb.nl/nieuws/maatregelen-1311-wat-betekent-dit-voor-biljart

Onze maatregelen zijn de volgende: 

  • Met ingang van heden 13 november 2021 om 18.00 uur wordt de avondcompetitie tijdelijk stilgelegd. Vooralsnog is dit beperkt tot een periode van 3 weken. Of deze periode verlengd gaat worden is op dit moment niet te zeggen.  
  • Hoe de avondcompetitie gecontinueerd gaat worden is nog niet bekend, dit hangt af van de duur van de stillegging. Hierbij kijken we enerzijds naar de aanwijzingen die we krijgen van de KNBB-Vereniging Carambole en anderzijds naar de besluiten die we hierover in onze eerstkomende bestuursvergadering nemen. Als de maatregel slechts 3 weken duurt kan de ‘kerstvakantie’ en het uitstellen van de bekercompetitie soelaas bieden.
  • Met betrekking tot de avond-PK besluiten we dat zolang de maatregelen van het kabinet gecontinueerd worden er geen districtsfinale op vrijdag gespeeld kan worden. Met betrekking tot de voorronden van de avond-PK gaat bezien worden of deze voorronden wellicht in een beperkt aantal locaties te spelen, waar nog wel gespeeld mag worden.  
  • Met betrekking tot de competitie dag, bekercompetitie dag en (voorronden) PK-dag zijn er geen maatregelen noodzakelijk.  

We hopen dat de maatregelen snel opgeheven kunnen worden en we zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wilt u uw leden informeren over bovenstaande voorlopige besluiten. 

Uiteraard hopen we dat u en de uwen, maar ook uw verenigingsgenoten gevrijwaard blijven van een besmetting van deze zeer vervelende ziekte. Blijf in ieder geval voorzichtig.

We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur,

Gerrit Luiten
voorzitter KNBB-district Veluwezoom