Einde seizoen 2020-2021

Beste bestuurders van bij het district Veluwezoom aangesloten biljartverenigingen en overige functionarissen, 

Het is voor veel mensen een moeilijk seizoen geweest, velen hebben partner, familieleden, vrienden of spelers van hun vereniging zien lijden onder de veeleisende ziekte. Anderen hebben door corona werk zien wegvallen en/of ingeteerd op hun reserves, alles vanwege de maatregelen die de overheid heeft moeten nemen. Wij wensen iedereen hiermee veel sterkte toe.
Anderen snakken naar verruiming van de mogelijkheden omdat er maar steeds één persoon op bezoek mag komen of door de avondklok er voor hen te weinig sociaal contact is. Ook het niet georganiseerd mogen sporten wordt door velen als zeer vervelend beschouwd.   

Ook onze biljartsport is getroffen. Er zijn intussen weer diverse persconferenties geweest, waarbij het duidelijk is dat we voorlopig nog niet kunnen biljarten. Als bestuur hebben we dan ook besloten om het seizoen 2020-2021 als beëindigd te beschouwen. We betreuren dit, maar er zijn geen mogelijkheden om een deel af te ronden. 

Hoe nu verder? Normaliter hebben we in april een wedstrijdleidersvergadering voor zowel de avond- als de dagcompetitie. Eind mei, begin juni is er dan een Algemene Leden Vergadering. Gelet op de mededelingen op 8 maart door de heren Rutte en De Jong, denken we dat het niet reëel is om te veronderstellen dat we in april wedstrijdleidersvergaderingen kunnen houden. We hopen dat dit eind mei/begin juni kan. Dit betekent dat de Algemene Leden Vergadering begin juli zal plaatsvinden. Mocht blijken dat de wedstrijdleidersvergaderingen eind mei/begin juni te optimistisch ingepland zijn, komen we in de problemen met de start van het seizoen 2021-2022. In dat geval zullen we zoveel mogelijk de regels volgen van het seizoen 2020-2021, duidelijkheid geven over wat er gaat gebeuren met de bereikte moyennes in competitie/pk en de diverse districtsreglementen aanpassen. Met name verduidelijkingen geven en u vervolgens per e-mail toestemming vragen om het seizoen 2021-2022 op die wijze te mogen gaan spelen.  

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten,
namens het districtsbestuur Veluwezoom, 

Gerrit Luiten
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl