Gevolgen van de Coranamaatregelen van het kabinet d.d. 13 oktober 2020

Twee weken geleden hebben we u moeten meedelen dat op basis van de besluiten van het kabinet, waarover gecommuniceerd is in de persconferentie van 29 september jl., het bestuur van het district besloten had om de avondcompetitie tijdelijk stil te leggen. Tevens hebben we u meegedeeld dat persoonlijke avondkampioenschappen met enkele aanpassingen gecontinueerd zouden worden. Voor competitie dag, Bekercompetitie dag en PK dag waren geen beperkende maatregelen noodzakelijk.

Op 12 oktober jl. is het bestuur bijeengeweest en hebben wij naar mogelijkheden gezocht om de avondcompetitie te kunnen voortzetten en de bekercompetitie (avond) te starten. Uiteindelijk hebben we besloten om de lengte van de partijen in te korten tot 75% van de te maken caramboles. Deze resultaten zouden normaal ingevoerd kunnen worden in Biljartpoint, waarna de competitieleider deze handmatig zou aanpassen naar partijen met de normale lengte. De competitieleider zou hierover gaan communiceren naar de verenigingen en de teamleiders. 

Helaas is er op 13 oktober wederom een persconferentie geweest en daarin heeft het kabinet meegedeeld dat de maatregelen zoals die op 29 september zijn ingevoerd onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Het kabinet heeft daarom besloten om met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00 uur onder andere de gehele horeca voor een periode van 4 weken te sluiten en ook de amateursportwedstrijden voor een periode van weken stil te leggen.

Dit betekent dat wij als bestuur genoodzaakt zijn om alle competities (districtscompetitie, bekercompetitie en PK's) voor zowel de avond als de dag tijdelijk stil te leggen. De competities worden stilgelegd met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00. Na 2 weken zal geëvalueerd worden of een verlenging noodzakelijk is. Het bestuur gaat er vooralsnog van uit dat een verlenging noodzakelijk is. Zodra er weer een verruiming toegestaan wordt zullen we u nader informeren.

Wij vinden het spijtig dat het kabinet deze besluiten heeft moeten nemen en hopen dat er spoedig weer een verruiming van de mogelijkheden wordt toegestaan. 

Het is echter niet voor niets dat dit besloten is en wij raden iedereen aan zich strikt aan de regels te houden. Ook wensen wij iedereen die te maken heeft met de nare gevolgen, of nog erger, met de ziekte zelf, heel veel sterkte toe.

Met vriendelijke groeten

Gerrit Luiten  
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl